06 грудня 2021 року (05322) 2-69-41 Мапа сайту

Презентація СНТ

Тематичне коло досліджень, на які спрямовано увагу науковців-початківців, суголосне з нагальними мовознавчими проблемами й корелює з кафедральною темою «Медичний дискурс у парадигмі сучасності: лінгвістичний, лінгводидактичний і соціокультурний аспекти» (державний реєстраційний номер 0116U003820). Окреслені викладачами кафедри напрями науково-дослідної діяльності ще раз підтверджують міждисциплінарність наукового світу і сприяють лінгвістичному аналізу обраних об’єктів праць на широкому соціокультурному тлі. Головні аспекти досліджень учасників студентської наукової групи такі: наукова мова сучасного лікаря; культура мовлення й етикет медичних працівників; підвищення рівня мовної освіти й культури студентів-медиків; проблеми внормованості терміносистеми стоматологічної галузі; вивчення, збереження й поширення історико-культурної й мистецької спадщини України; популяризація українства у світі; розвиток української національної ідеї та її роль у формуванні національно свідомого студента медичного вишу тощо. На кафедрі створено всі умови для розкриття наукового і творчого потенціалу кожного студента, формування особистості сучасного вченого, який студіює, доповнює й поглиблює теоретичні й практичні напрацювання фахівців різних галузей знань, упевнено    оприлюднює результати своїх наукових пошуків на семінарах, лекціях, науково-практичних конференціях, тематичних круглих столах і диспутах.

 

   

 

 

 

 Пропонуємо вашій увазі найпомітніші наукові здобутки студентів

2020

          

2019

2018