06 грудня 2021 року (05322) 2-69-41 Мапа сайту

На кафедрі викладаються дисципліни: 

«Українська мова за професійним спрямуванням» магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 222 «Медицина»;

«Українська мова за професійним спрямуванням» магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 221 «Стоматологія»);

«Українська мова за професійним спрямуванням» магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 228 «Педіатрія»;

«Українська мова за професійним спрямуванням» – Парамедик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 223 «Медсестринство» (перший і другий роки навчання);

 «Українська мова за професійним спрямуванням» – Сестринська справа  (1 р.н.) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 223 «Медсестринство» заочна (дистанційна) форма навчання);

«Українська мова за професійним спрямуванням» – Сестринська справа (4 р.н.) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 223 «Медсестринство»);

«Українська мова як іноземна початкового рівня» магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 222 «Медицина»;

«Українська мова як іноземна базового рівня» магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 222 «Медицина»;

«Українська мова як іноземна за професійним спрямуванням. Українське професійне мовлення: лікар – пацієнт» магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 222 «Медицина»;

«Українська мова як іноземна початкового рівня» магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 221 «Стоматологія»;

«Українська мова як іноземна базового рівня» магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 221 «Стоматологія»;

«Українська мова як іноземна за професійним спрямуванням» магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 221 «Стоматологія»;

«Українське професійне мовлення: лікар – пацієнт» магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 221 «Стоматологія»;

 

 З 2015 року завуч  кафедри - доц. Глобіна Л.В.

На кафедрі застосовуються різні форми й види навчальної роботи відповідно до чинних навчальних програм: практичні заняття, підсумкові контрольні й залікові роботи, заліки й екзамени, групові та індивідуальні консультації, тестування та ін. На практичних заняттях викладачі активно впроваджують новітні методики організації навчання із застосуванням інтерактивних методів навчання, як-от: робота в малих групах, «мозковий штурм», проведення дискусій і диспутів, кейс-метод, метод мікрофона, метод незакінченого речення, створення проблемних ситуацій тощо.

У спільному загальному доробку колектив викладачів кафедри має 12 навчальних посібників, виданих із грифом ЦМК МОЗ України та ЦМК УМСА.

У 2010 році завідувач кафедри доц. Лещенко Т.О. стала лауреатом конкурсу «Кращий викладач української мови вищого навчального закладу в м. Полтаві», який проводило Міністерство освіти і науки України, а книга «Українська мова за професійним спрямуванням» (у співавторстві з Т.В. Шарбенко, гриф ЦМК МОЗ) відзначена дипломом на конкурсі «Краща книга Полтавщини», який проводила Полтавська обласна державна адміністрація.

У 2013 році на цьому конкурсі таку ж нагороду  отримав кафедральний навчальний посібник з грифом ЦМК МОЗ України «Стоматологія: навчальний посібник з вивчаючого читання текстів стоматологічного профілю для іноземних студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів» (автори В.І. Владимирова, В.Г. Юфименко).

 У 2017 році був виданий навчальний посібник із грифом ЦМК МОЗ України «Українська мова в медицині». Цього ж року його авторський колектив (Лещенко Т. О., Шарбенко Т. В., Юфименко В. Г.) стали лауреатками обласної премії імені І.П. Котляревського в номінації «Подія року». На XVIII Загальнонаціональному конкурсі «Українська мова – мова єднання» авторський колектив цього посібника здобув перемогу в номінації «Квітни, мово наша рідна».

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки й освіти, охорони здоров’я, підготовку висококваліфікованих медичних спеціалістів, свідомих патріотів української держави, відданість справі та активну громадянську позицію викладачі української мови (Тетяна Лещенко, Тетяна Шарбенко, Вікторія Юфименко)    неодноразово нагороджені грамотами Міністерства охорони здоров’я; Міністерства освіти і науки України; Полтавської обласної ради; Департаменту освіти та науки Полтавської обласної державної адміністрації; виконавчого комітету Полтавської міської ради; управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, Відзнакою ректора УМСА. Завідувач кафедри Т.О.Лещенко має звання «Відмінник освіти України».

Під керівництвом викладачів кафедри студенти медичного і стоматологічного факультетів протягом останніх 5 років стають переможцями й призерами обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка.

Щорічно кафедра проводить масові заходи до Дня української мови разом із вітчизняними й іноземними студентами.